Kodukord

1. Laagril on oma kindel territoorium, millelt väljaminek on keelatud. Oma territooriumilt võivad lapsed väljuda vaid koos laagri õpetajaga laagri ürituste ajal. Laagri õpetajad valvavad lapsi terve õues viibimise aja. Kui laps hoolimata eelnevast kokkuleppest lahkub omavoliliselt laagri territooriumilt, ei  vastuta lastelaager territooriumilt väljunud lapse eest.
2. Territooriumilt ühiste ürituste tarvis koos väljas käies tuleb kõigil lastel  järgida kõiki ettevaatusabinõusid, käia tee vasakul pool ääres, käia ühe või kahekaupa – keset teed kambakesi käimine on keelatud.
3. Koos rühmaga avalikes kohtades liikudes tuleb järgida üldiseid viisakusreegleid.
4. Laagris peavad lapsed alluma laagri personali korraldustele.
5. Julgustage juba kodus lapsi, et kõigist üritustest võtavad osa kõik laagri lapsed.
6. Laagri juhtkond ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.
7. Teavitage last, et laagris võib ta iga oma väikese ja suurema probleemiga pöörduda igal ajal laagri personali poole. Igale asjale on alati lahendus – leiame need koos üles.
8. Laagrile või teisele laagrilisele materiaalse või muu kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju.
9. Laagris tehtud fotosid ja filme võib Tantsupööning kasutada veebis ja trükistes, mis puudutavad Tantsupööningu tegevust.
10. Kui laps saabub laagrisse hiljem või lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis laagri maksumust ei kompenseerita. Lapse haigestumisel laagri ajal tasaarveldamist ei toimu.
11. Laagrisse registreerimisel tuleb tasuda ettemaks 85.- EUR  1 nädala jooksul vastavalt esitatud arvele. Ettemaksu tähtajaks mittelaekumisel registreerimine tühistatakse. Laagri tasu teise osa maksmise tähtaeg on 2 nädalat enne laagri algust. Ettemaksu laagrist loobujale ei tagastata, kuid loobuja võib leida endale asendaja.
12. Lapse haigestumise korral enne laagrisse tulekut saatke kohe e-postiga sellesisuline teade. Kirjalikult teatatud haigestumise korral (arstitõendi olemasolul) tagastatakse teile makstud summa, millest on maha arvatud ettemaks 85 EUR. Ilma arstitõendita laagri koha loobumisel alates teise osamaksu tasumisest tagasimaksu ei toimu, kuid loobuja võib leida endale asendaja kuni 24 h enne laagri algust.
REGISTREERIDES oma lapse Tantsupööningu linnalaagrisse kinnitab lapsevanem, et on eelnevalt tutvunud linnalaagri kodukorraga ja on sellega nõus!