Maksetingimused

 Balletitunnid/treeningud toimuvad 1x nädalas ja kuutasu on 28 EUR-i.
 Treeningute eest tasumine käib kalendrikuu alusel e-posti teel väljastatud arve põhjal.
Arve mitteõigeaegsel tasumisel on Tantsupööningul õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summast.
Esimene treening on uutele lastele tutvumiseks ja see on tasuta.
Kuutasusid ei tagastata ja tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
 Treeningutest loobumisel tuleb sellest 30 päeva ette teada anda. Vastasel korral on Tantsupööningul õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.
Laste balletitunnid kestavad perioodil 11.september 2022 -31. mai 2023.
 Riiklikel pühadel ja ajavahemikul 23.12-9.01 tunde ei toimu. Teistel koolivaheaegadel tunnid toimuvad.
Kuumaks on arvutatud lühemate ja pikemate kuude keskmisena summana, seega lühematel kuudel kuumaks ei vähene.
Makstud treeningmaksete pealt ei saa Maksuameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.